Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av covid-19.

Offentlig tillställning:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning.
  • danstillställningar.
  • tivolinöjen och festtåg.
  • marknader och mässor.
  • cirkusföreställningar
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang samt besök i affärslokaler och serveringsställen omfattas inte av förbudet.

För mer information besök: Krisinformation.se

Offentlig tillställning

Med offentlig tillställning avses:
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

För mer information besök: Polisen.se

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

För mer information besök: Folkhalsomyndigheten.se

Obs: Text tagen från respektive länk/website.

Varukorg